cảnh sát giao thôngTìm theo từ khóa: 

Người dân được quyền quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ/Phổ biến pháp luật Người dân được quyền quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ/Phổ biến pháp luật
QUAY PHIM CHỤP ẢNH là quyền của dân, trừ những khu vực cấm quay phim chụp ảnh liên quan an ninh quốc gia mới bị cấm. Do vậy để đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia giao thông, người dân có quyền quay phim chụp ảnh lực lượng CSGT thực thi nhiệm vụ để lấy đó làm bằng chứng kiến nghị khi CSGT làm t[...]