cổ phiếu skywayTìm theo từ khóa: 

Skyway ở Dubai – Sky Pods được giới thiệu đến quốc vương và thái tử Dubai Skyway ở Dubai – Sky Pods được giới thiệu đến quốc vương và thái tử Dubai
Các mẫu tàu cơ bản của SkyWay đã được trình bày tại Dubai (UAE). Cơ quan Giao thông và Đường bộ (RTA) của Dubai đã điều chỉnh kế hoạch chiến lược của mình để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo nguyên tắc quản lý của Eight Eight – một lộ trình quy mô lớn được trình bày bởi Shaikh Mohamma[...]