dao tao phong thuyTìm theo từ khóa: 

Phong Thủy văn phòng kinh doanh (P1) – Thầy Phong Thủy Nguyễn Thành Phương (Tường Minh Phong Thủy) Phong Thủy văn phòng kinh doanh (P1) – Thầy Phong Thủy Nguyễn Thành Phương (Tường Minh Phong Thủy)
Vài nét về Học Viện Phong Thuỷ Tường Minh & Master Nguyễn Thành Phương Tường Minh trong tiếng Việt có nghĩa là rõ ràng, minh bạch, không che giấu. Việc đặt tên học viện là Phong Thủy Tường Minh thể hiện sứ mệnh của chúng tôi: “Truyền đạt kiến thức Phong Thủy Chính Thống, không mê tín dị đoan, [...]