Tìm theo từ khóa: 

Kỷ Mùi 1979 – Thiên Thượng Hỏa (P1) | Tử Vi Và Tướng Số Kỷ Mùi 1979 – Thiên Thượng Hỏa (P1) | Tử Vi Và Tướng Số
Tử Vi Và Tướng Số – Tuổi Kỷ Mùi 1979 Số nạp âm Thiên Thượng Hỏa mà có nhiều cát tinh tại mệnh nếu đứng ngôi chủ vào thời bình, bàn đân thiên hạ được nhờ. Nhưng Thiên Thượng Hỏa mà tuổi Kỷ Mùi là mặt trăng tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Khi đứng ngôi chủ mà mệnh cung ma[...]