Kinh thánhTìm theo từ khóa: 

“Đừng làm cớ vấp phạm!” — Suy niệm Lời Chúa (Kn 1,1-7; Lc 17,1-6) “Đừng làm cớ vấp phạm!” — Suy niệm Lời Chúa (Kn 1,1-7; Lc 17,1-6)
“ĐỪNG LÀM CỚ VẤP PHẠM!” — Kn 1,1-7; Lc 17,1-6 — Thứ Hai tuần 32 Thường Niên, 11/11/2019, lễ thánh Martinô thành Tours ? LỜI CHÚA — BÀI ĐỌC (Kn 1,1-7) Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian, hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm Người. Ai không thách thứ[...]