KINHBACTVTìm theo từ khóa: 

DINH ĐỘC LẬP – LỊCH SỬ & KIẾN TRÚC DINH ĐỘC LẬP – LỊCH SỬ & KIẾN TRÚC
DINH ĐỘC LẬP ( DINH THỐNG NHẤT ) Dinh được xây dựng trên diện tích 4.500 m², diện tích sử dụng 20.000 m², gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và một sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. Hơn 100 căn phòng của Dinh được trang trí theo phong cách khác nhau tùy theo[...]