kts ngô viết thụTìm theo từ khóa: 

Tham quan Dinh Độc Lập một biểu tượng uy quyền thời VNCH Tham quan Dinh Độc Lập một biểu tượng uy quyền thời VNCH
Tham quan Dinh Độc Lập Dinh Ðộc Lập là một công trình kiến trúc độc đáo của Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Dinh được khởi công xây dựng ngày 01/7/1962 và khánh thành vào ngày 31/10/1966. Khi thiết kế Dinh Ðộc Lập, Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ muốn tìm một ý nghĩa văn hóa cho công trình, nên mọi sự xếp đặt[...]