ngănTìm theo từ khóa: 

Yêu cầu nhân viên quán karaoke đeo thẻ có ngăn được thác loạn? Yêu cầu nhân viên quán karaoke đeo thẻ có ngăn được thác loạn?
Từ ngày 1-9, Nghị định (NĐ) 59/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường sẽ có hiệu lực với người Việt Nam, nước ngoài.  Cần thiết  Theo NĐ 59/2019, việc kinh doanh 2 loại hình trên không được làm phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác. Phòn[...]