Nghị định 34/2019/NĐ-CPTìm theo từ khóa: 

Trưởng thôn được phụ cấp gấp 5 lần mức lương cơ sở | VTC16 Trưởng thôn được phụ cấp gấp 5 lần mức lương cơ sở | VTC16
VTC16 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/06/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. #mứcphụcấpvớitrưởngthôn #cánbộkhôngchuyêntrách #vtc16 Kênh Nông nghiệp ̵[...]