nhạc thiềnTìm theo từ khóa: 

Nhạc Thiền Dưỡng Sinh cấp 1 dài 111 phút – Trung tâm Unesco Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam Nhạc Thiền Dưỡng Sinh cấp 1 dài 111 phút – Trung tâm Unesco Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam
Ngồi thiền dưỡng sinh bao lâu thì tốt? Quý vị có nhu cầu luyện tập để duy trì tốc độ quay của luân xa cần tập tối thiểu 30 phút một ngày. Quý vị cần đẩy lùi bệnh tật nên thiền từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Quý vị hãy download bản nhạc thiền cấp 1 dài 111 phút để sử dụng cho việc luyện [...]